Zilas in Bangladesh

Zila NameDivision
BaguṛāRājaśāhī
BaragunāBariśāla
BariśālaBariśāla
BhōlāBariśāla
BrāhmaṇabāṛīẏāCaṭṭagrāma
BāgērahāṭaKhulanā
BāndarabānaCaṭṭagrāma
CaṭṭagrāmaCaṭṭagrāma
CuẏāḍāṅgāKhulanā
Cām̐dapuraCaṭṭagrāma
Cām̐pā'i NabābagañjaRājaśāhī
DinājapuraRampura
Gā'ibāndhāRampura
GājīpuraḌhākā
GōpālagañjaḌhākā
HabigañjaSilēṭa
JaẏapurahāṭaRājaśāhī
Jhinā'idahaKhulanā
JhālakāṭhiBariśāla
JāmālapuraMaẏamanasinha
KaksabājāraCaṭṭagrāma
KhulanāKhulanā
KhāgaṛāchaṛiCaṭṭagrāma
KiśōragañjaḌhākā
KumillāCaṭṭagrāma
KuṛigrāmaRampura
KuṣṭiẏāKhulanā
LakṣīpuraCaṭṭagrāma
LālamanirahāṭaRampura
MaẏamanasinhaMaẏamanasinha
MunsigañjaḌhākā
MādārīpuraḌhākā
MāgurāKhulanā
MānikagañjaḌhākā
MēhērapuraKhulanā
MōlabhibājāraSilēṭa
Na'ōgām̐Rājaśāhī
NarasindīḌhākā
Naṛā'ilaKhulanā
NārāẏanagañjaḌhākā
NāṭōraRājaśāhī
NētrakōnāMaẏamanasinha
NīlaphāmārīRampura
NōẏākhālīCaṭṭagrāma
PañcagaṛaRampura
PaṭuẏākhālīBariśāla
PharidapuraḌhākā
PhēnīCaṭṭagrāma
PirōjapuraBariśāla
PābanāRājaśāhī
RampuraRampura
RājabāṛīḌhākā
RājaśāhīRājaśāhī
RāṅāmāṭiCaṭṭagrāma
SilēṭaSilēṭa
SirājagañjaRājaśāhī
SunāmagañjaSilēṭa
SātakṣīrāKhulanā
YaśōharaKhulanā
ŚariẏatapuraḌhākā
ŚērapuraMaẏamanasinha
ḌhākāḌhākā
Ṭhākuragām̐ōRampura
Ṭāṅgā'ilaḌhākā
Source: